Supernova Remnants: An Odyssey in Space after Stellar death

Supernova Remnants: An Odyssey in Space after Stellar death

Supernova Remnants: An Odyssey in Space after Stellar death

Committees

Scientific Organizing Committee (SOC)

Local Organizing Committee (LOC)

 • Boumis Panayotis (Greece, co-chair)
 • Raymond John (USA, co-chair)
 • Bell Tony (UK)
 • Blair William (USA)
 • Borkowski Kazik (USA)
 • Decourchelle Anne (France)
 • Fesen Robert (USA)
 • Green Dave (UK)
 • Kothes Roland (Canada)
 • Rest Armin (USA)
 • Slane Patrick (USA)
 • Boumis Panayotis (Greece, co-chair)
 • Bonanos Alceste (Greece, co-chair)
 • Abartzi Dimitra (Greece)
 • Akras Stavros (Brazil)
 • Chiotellis Alexandros (Greece)
 • Kopsacheili Maria (Greece)
 • Kourniotis Michalis (Greece)
 • Leonidaki Ioanna (Greece)
 • Manousakis Antonis (Poland)
 • Pliatsika Martha (Greece)
 • Spetsieri Zoi-Tzogia (Greece)
 • Williams Stephen (Greece)